Geen verdringing op de arbeidsmarkt, maar wel aan de onderkant

Verdringing op de arbeidsmarkt, beschrijft meestal hoe de één de baan inpikt van een ander. Maar dat proces kan ook plaatsvinden, doordat die ander zelf doorstroomt naar nieuw werk. Ook komen toetreders op de arbeidsmarkt niet altijd in de plaats van een ander. Nieuw onderzoek probeert de mechanismen van verdringing in kaart te brengen. De onderzoekers constateren dat verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt bijna niet voorkomt.
personeelsnet
31-10-2018 06:39