Te veel verdeeldheid in zzp-discussie?

Oplossing voor problemen zzp’er lijkt nog ver weg De discussie over het lot van de zzp’er is zinloos. Er is te veel verdeeldheid om tot een goed alternatief te komen voor de Wet DBA. Dat schrijft De Financiële Telegraaf vandaag.  Vraagstukken die op dit moment op tafel liggen zijn het al dan niet instellen van een verplicht pensioen voor zzp’ers, het verplichten van het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en het instellen van een minimumtarief. Uiteenlopende belangen De Sociaal-Economische Raad (SER) is nog niet bepaald verder gekomen in hun antwoord op de huidige problemen. Een enkele tijd geleden nodigde minister Wouter Koolmees verschillende zzp-organisaties uit om te komen praten over de toekomstplannen. Tijdens dat gesprek kwam de verdeeldheid tussen de organisaties sterk naar voren. De zzp-markt bestaat uit zeer uiteenlopende groepen ondernemers, die allemaal belang hebben bij een andere uitkomst. Een oplossing lijkt dan ook nog ver weg. Geen alternatief DBA Pieter Hasekamp, directeur-generaal Fiscale Zaken van het ministerie van Financiën stelt ook dat hij niet de illusie heeft dat de uiteindelijke wetgeving die er zal komen alle partijen tevreden zal stellen. Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw geeft zelfs aan dat hij denkt dat het kabinet helemaal niet met een alternatief voor de Wet DBA zal komen. Hij denkt dat de regering de groei van het aantal zzp’ers in Nederland tegen wil gaan. Om tot een oplossing te komen, moet volgens Verhoef de traditionele polder dus op de schop.
zzp barometer
25-10-2018 13:00