HR-analytics in de publieke sector: efficiënt inzetten van financiële middelen

In de commerciële sector is HR-analytics nadrukkelijk aanwezig. Vooral bij grote bedrijven zoals Shell, ABN AMRO of Wolters Kluwer is dit vakgebied steeds sterker gewaarborgd. De focus ligt hierbij vooral op de bijdrage van HR aan de performance van de medewerkers en het behalen van de organisatiedoelstellingen. Deze insteek van HR-analytics schrikt organisaties zonder winstoogmerk mogelijk af. Terwijl HR-analytics juist van toegevoegde waarde kan zijn voor non-profit organisaties of organisaties in de publieke sector. HR-analytics helpt niet-commerciële organisaties bij efficiënt inzetten van de financiële middelen. Topic: HR Analytics
hr praktijk
25-10-2018 12:10