Automobilisten massaal bereid elektrisch te rijden