Zzp’er vindt werk meer gevarieerd dan werknemer

Ook speelt creativiteit een grotere rol bij werkzaamheden Eerder werd al bekend dat zzp’ers vaker tevreden zijn over hun werk dan werknemers. Nu blijkt uit verdere analyses van TNO en CBS dat zzp’ers hun werk ook vaker als gevarieerd beoordelen. Ruim 80 procent van de zzp’ers antwoordde op de vraag of zij hun werk gevarieerd vinden ‘vaak’ of ‘altijd’. Bij werknemers lag dit percentage ruim tien procent lager. Het CBS geeft aan dat gevarieerd werk bijdraagt aan leerzaam werken. Ook als voor het uitvoeren van taken creativiteit vereist is, draagt dat bij aan je ontwikkeling. Creativiteit vereist van zzp’er Ruim driekwart (76,4 procent) van de ondervraagde zzp’ers geeft aan dat hun werk vaak of altijd creativiteit vereist, tegenover bijna 57 procent van de werknemers. Een behoorlijk verschil. Betekent dit dat zzp’ers zich dan ook sneller zullen ontwikkelen en meer zullen leren tijdens hun werkzaamheden? Het verklaart wellicht dat zzp’ers minder cursussen volgen dan werknemers: zij leren al tijdens hun dagelijkse taken. Variatie van belang voor kwaliteit De tevredenheid van zzp’ers en werknemers hangt af van de leeftijd en beroepsgroep, maar ook de grootte van de taakvariatie heeft invloed op de tevredenheid. Andere factoren zijn autonomie, werkdruk, lichamelijke belasting, inkomen en werkzekerheid. Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn over het algemeen positiever over de variatie, autonomie en werkdruk dan werknemers. Daarentegen zijn werknemers in loondienst over het algemeen tevredener over hun inkomen en werkzekerheid. Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, is het verschil tussen de resultaten gemakkelijk te verklaren. Mensen die bewust voor het zelfstandig ondernemerschap kiezen doen dit namelijk voornamelijk omdat zij dan “meer variatie hebben, zelfstandig kunnen werken en autonomie hebben”. Dat verklaart volgens Van Mulligen ook de verschillen in tevredenheid.  
zzp barometer
09-10-2018 13:00