VCP: behoud bescherming tegen arbeidsongeschiktheid