Hoe HR leidinggevenden helpt bij het terugdringen van verzuim

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van verzuim. Mits ze weten hoe ze dit kunnen doen en welke rol ze hierin mogen nemen. Maar veel leidinggevenden weten dit helemaal niet. Daarom is het voor HR belangrijk om leidinggevenden structureel te begeleiden, zodat ze wel een grote rol gaan spelen in het terugdringen van verzuim. Creëer bewustzijn rondom verzuim Hoe is jullie verzuimbeleid? En de langetermijnvisie, ideeën en ambities binnen de organisatie op dit vlak? Neem uw leidinggevenden mee binnen deze aspecten en vraag ook hun input hierover. Klopt dit beleid met wat zij ervaren op de werkvloer? Hiermee creëert u al een eerste stap binnen het bewustzijn rondom verzuim. Een volgende stap is hen meenemen in de financiële consequenties van verzuim. Door transparant over deze punten te communiceren en de leidinggevenden bewust te maken van alles wat met verzuim te maken heeft, worden zij onderdeel van het grotere geheel. Hopelijk gaan ze hierdoor nog beter begrijpen waarom het zo belangrijk is om hiermee aan de slag te gaan. Ga het gesprek aan binnen teams Laat leidinggevende op een transparante manier communiceren over verzuim binnen het team en wat bijdraagt om het terug te dringen. Hiermee maakt de leidinggevende het hele team onderdeel van het verzuimbeleid en waarom het belangrijk is om dit waar mogelijk te beperken. Medewerkers hebben namelijk zelf de belangrijkste rol in het terugdringen van verzuim. Onderwerpen die u bespreekbaar kunt maken zijn bijvoorbeeld: Voelen ze zich ondersteund en begeleid binnen het werk? Voelen ze waardering? Hoeveel werkdruk en stress ervaren ze? Hoe is het verzuimpercentage in het team? Hoe kunnen we dit percentage verlagen? Wat heeft het team nodig? Een veilige sfeer waar een open gesprek gevoerd kan worden tussen leidinggevende en het team, is een voorwaarde om echt iets uit de gesprekken te halen. Leer de signalen kennen om vroegtijdig in te kunnen grijpen Wanneer leidinggevende de signalen leren herkennen die kunnen leiden tot verzuim, kunnen ze ook eerder ingrijpen. Er zijn verschillende verzuimtrainingen die hierop ingaan en hoe leidinggevende het gesprek kunnen voeren wanneer ze deze signalen opvangen. Wat mag een leidinggevende wel of niet? Train de leidinggevenden op hun rol rondom verzuim. Wat mogen ze wel wanneer een medewerker ziek is, wat mogen ze niet en welke rol nemen ze in? Zo mag een leidinggevende de medewerker NIET vragen wat hij of zij heeft of wat de medewerker nog wel denkt te kunnen, maar ze mogen deze vragen WEL stellen: Wanneer de medewerker verwacht weer te kunnen werken; Op welk telefoonnummer en (verpleeg)adres de medewerker te bereiken is; Of er lopende afspraken en werkzaamheden overgedragen moeten worden; Of het verzuim het gevolg is van een bedrijfsongeval; Of er sprake is van een verkeersongeval (regresmogelijkheid). Verzuim terugdringen op teamniveau Blijf je leidinggevende begeleiden bij het nemen van hun rol om verzuim terug te dringen. Neem dit ook mee in het verzuimbeleid, wat je hierin van leidinggevenden verwacht en hoe je hen hierbij gaat ondersteunen. Als HR-professional kun je deze begeleiding op je nemen, je kan er ook voor kiezen om deze begeleiding door een externe professional te laten doen, zoals je arbodienst. Borg hoe dan ook dat je leidinggevende de juiste aandacht en support krijgt binnen dit complexe onderwerp. Het bericht Hoe HR leidinggevenden helpt bij het terugdringen van verzuim verscheen eerst op XpertHR Actueel.
xperthr
05-10-2018 15:49