Akkoord CAO Orsima 2018-2020

| Download CAO Orsima » | 1 oktober 2018 Naam CAO Orsima Download Onderhandelingsakkoord CAO Orsima 2018-2020 > Akkoord CAO Orsima 2018-2020 (19-09-18) Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2020. Loonmutaties – 1,25% loonsverhoging per 1 maart 2018 – 0,75% loonsverhoging per 1 november 2018 – €350,- eenmalige uitkering per 1 december 2018 – 1 maart 2019: een verhoging overeenkomstig de APC met een maximum van 2%; indien de APC per 1 maart 2019 lager is dan 2% worden de lonen per 1 september 2019 verhoogd met 2% minus de APC; – Indien de APC per 1 maart 2019 hoger is dan 2% voeren cao-partijen tijdens de looptijd van de cao over hoe moet worden omgegaan met het verschil. – In 2020 wordt de APC uitgekeerd. Arbeidsvoorwaarden – Per 1 januari 2018 wordt het vakantiegeld over de overuren, de meer-uren en de op zaterdag en zondag gewerkte uren betaald. – De leeftijd waarop de werknemer niet kan worden verplicht tot consignatie wordt verhoogd van 50 naar 52 jaar. Deze afspraak geldt voor werknemers geboren op of na 1 januari 1970 en gaat in per 1 januari 2020. – Voor de eerste en tweede ziekmelding per kalenderjaar wordt een atv-dag aangewend. Deze atv-dagen worden in mindering gebracht op het aantal door de werkgever aan te wijzen atv-dagen. – De toepassing van de aanloopschaal voor nieuwe werknemers wordt verlengd naar één jaar. Onderhandelingsakkoord cao Orsima 2018-2020, aangepast definitief 2. – De leeftijd waarop de werknemer niet meer kan worden verplicht tot overwerk wordt gesteld op 10 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze bepaling geldt niet voor werknemers geboren voor 1 januari 1965; voor deze werknemers blijft de leeftijd van 55 jaar van toepassing. Bron: CNV, 19 september 2018
flexnieuws
01-10-2018 14:38