Mkb nog niet alle wijzigingen Arbowet doorgevoerd

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet volledig van kracht. Uit een verkennend onderzoek onder het mkb en grootbedrijf blijkt dat met name bij het midden en klein bedrijf nog werk aan de winkel is als het gaat om de invoering van de wijzigingen uit de Arbowet aldus het ministerie van SZW.21 september 2018Topic: Arbo
hr praktijk
21-09-2018 11:44