Werkloosheidspercentage al zes maanden vrijwel gelijk