Geen transitievergoeding voor HR-manager die vertrouwen schendt [rechtspraak]

Van een HR-manager mag worden verwacht dat zij weet hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie. Dus wanneer een HRM’er besluit een e-mailwisseling zonder toestemming te delen met het managementteam, maakt zij zich schuldig aan ernstig verwijtbaar handelen.
pw de gids
17-09-2018 17:36