Salarisprofessional ziet meer in adviesrol

Doordat steeds meer taken worden geautomatiseerd, verandert het functieprofiel van de salarisprofessional stukje bij beetje van uitvoerend naar adviserend. De werkdruk stijgt omdat veranderende wetgeving veel vraagt van salarisprofessionals.
personeelsnet
12-09-2018 13:15