Plan vervanging loonkostensubsidie door loondispensatie van tafel

Het plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon is geschrapt. Het kabinet komt zelf tot de conclusie dat het plan uit het regeerakkoord niet uitvoerbaar is. Ook speelt mee dat er totaal geen maatschappelijk draagvlak voor is. Voor mensen met een verdienende partner of eigen geld viel de regeling ongunstig uit. Zij hebben geen recht op een uitkering als aanvulling op hun inkomen. En dat inkomen zou dus lager worden dan het minimumloon. Staatssecretaris Tamara van Ark sprak de afgelopen maanden met alle partijen en kwam deze zomer tot de conclusie dat het plan niet goed uitvoerbaar en ongewenst was. De bestaande regels die loonkostensubsidies geven aan werkgevers van arbeidsgehandicapten blijven gehandhaafd. Van Ark zoekt wel naar verbeteringen van de oude regels, om meer banen mogelijk te maken. Bron: NOS, 6 september 2018
flexnieuws
07-09-2018 09:18