Nieuw politiek jaar en zzp-maatregelen

Wie luisterde er vroeger niet naar de conference van Wim Kan op oudejaarsavond? Oudejaarsavond, de vooravond van het nieuwe jaar. Op 18 september a.s. luiden we het nieuwe politieke jaar in. Een nieuw jaar waarin veel staat te gebeuren. Op maandag 3 september vindt er een polderoverleg plaats over het vervolg op de Wet DBA. Er is hard gewerkt aan het uitwerken van de plannen uit het regeerakkoord. Maar gaan deze plannen leiden tot een goed werkende zzp-markt? Daar kun je je vraagtekens bij plaatsen. In het regeerakkoord wordt door het kabinet een aantal zzp-maatregelen voorgesteld. Een webmodule waar rekening wordt gehouden met alle feiten en omstandigheden, waarbij gezag goed gedefinieerd is. Is dat (wel) mogelijk? Een opt-outfaciliteit waarvan de noodzaak door de minister van SZW vooraf al wordt betwijfeld. En dan heb je nog de onderkant van de arbeidsmarkt, de sociaal zwakkeren in onze samenleving. Zij verdienen oprecht bescherming. Een verplichte arbeidsovereenkomst met alle rechten en plichten uit de reguliere arbeidsovereenkomst is voor deze groep van werkenden de oplossing. Deze mening deel ik met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar hoe dan de midden- en bovenkant van de zzp-markt te regelen? Door middel van de introductie van de ondernemersovereenkomst. Een civielrechtelijke oplossing voor een fiscaal probleem. Met deze overeenkomst hoef je niet meer te toetsen of een contract wellicht een arbeidsovereenkomst is. Geen moeilijke discussies meer over gezag, maar een overeenkomstvorm voor wie vrije ondernemer wil zijn. En deze keuze dan ook eerbiedigen. En voor de onderkant de verplichte arbeidsovereenkomst. En wat de onderkant is, dat is nu een mooi discussiepunt voor het overleg op 3 september a.s. Het vervolgoverleg met de polder over zzp. Zoals Wim Kan zong in zijn oudejaarsconference: ‘Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe?’ Ik hoop naar een goed functionerende arbeidsmarkt voor iedereen. Dus ook voor de zzp’ers. Lisette van Rossum, platform ZZP-dienstverleners, ABU.nl Lees ook de Position paper van de ZZP-dienstverleners t.b.v. het overleg op 24 januari 2018
flexnieuws
03-09-2018 12:42