De adviespositie van de ondernemingsraad versterken

Als de bestuurder een voorgenomen besluit bij de ondernemingsraad neerlegt dient er snel een advies te komen. Maar tussenstappen in het proces zijn belangrijk om inhoudelijk en met invloed te kunnen adviseren. Tips voor de or om de adviespositie te versterken. Door Isaäk Mol Het adviesrecht … Het bericht De adviespositie van de ondernemingsraad versterken verscheen eerst op ORnet.
ornet
31-08-2018 07:57