Ontslag om voorbeeld te stellen, loopt slecht af voor werkgever

De werkdruk in een zorginstelling loopt soms zo hoog op, dat een medewerkster besluit om medicijnen uit te laten delen door onbevoegde collega’s. Ze meldt dat uitgebreid bij haar leidinggevenden, die daar geen echte oplossing voor bieden. Als vervolgens blijkt dat niet alle medicijnen zijn uitgedeeld, wordt de medewerkster op staande voet ontslagen. De rechter heeft daar geen goed woord voor over en draait het ontslag terug. De werkgever moet de werknemers juist veel beter begeleiden, oordeelt de rechtbank.
personeelsnet
21-08-2018 10:17