Internationale kenniswerkers. Een verkennend onderzoek