Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, 1ste kw. 2018