Opdrachtgevers geven meer uit aan freelancers

Toename 55-plussers in bestand Tentoo Het totaal aantal freelancers is met twee procent gestegen het afgelopen half jaar. Met name de groep 55-plussers is flink gegroeid: deze groep steeg het afgelopen half jaar met 11,5 procent. Ook het bedrag dat opdrachtgevers aan freelancers uitgeven is gestegen, met maar liefst 7 procent. Dat blijkt uit de halfjaarmonitor van Tentoo, gebaseerd op hun bestand met ruim 15.000 freelancers en flexwerkers. Of het resultaat dat opdrachtgevers het afgelopen half jaar 7 procent meer aan flexibele krachten uitgeven ook betekent dat dit allemaal bij de freelancers zelf belandt, is niet duidelijk. Rollen omgedraaid Tentoo noemt het opvallend dat er een dergelijke stijging is onder het aantal 55-plussers die freelancen. Voorgaande jaren zagen ze voornamelijk een stijging onder het aantal freelancende jongeren, geven zij aan. De rollen lijken nu dus omgedraaid. Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo, geeft als mogelijke verklaring voor deze kentering dat er de afgelopen maanden blijkbaar meer vraag is naar freelancers met ervaring. Het aantal freelancers van 25 jaar en jonger is met slechts één procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit zou volgens Tentoo kunnen komen, omdat jongeren de afgelopen tijd vrij gemakkelijk aan een baan kunnen komen. Daarom zouden ze minder snel kiezen voor een bestaan als zelfstandige. Dat zou kunnen, maar er wordt tegenwoordig toch steeds vaker bewust gekozen voor het zzp-schap in plaats van dit aan te grijpen als noodoplossing? Vraag naar freelancers houdt aan Over alle leeftijdscategorieën is het bedrag dat opdrachtgevers uitgeven aan flexibele krachten gestegen met zeven procent. Ook is het aantal uren dat opdrachtgevers gebruikmaken van deze krachten gestegen, namelijk met vijf procent. Den Ronden: “De vraag naar flexibele medewerkers houdt aan. Voorheen waren veel werkgevers huiverig om vastigheid te bieden aan medewerkers, maar nu blijkt het juist weer lastig om vast personeel aan te trekken. De flexibele schil biedt zowel voor opdrachtgevers als freelancers en flexwerkers een prettig alternatief.” Flevoland ziet hoogste omzetstijging Freelancers in Flevoland zagen hun omzet (met 13%) het hardste stijgen van alle provincies. Den Ronden heeft hier wel een verklaring voor: “Flevoland ligt erg centraal en is daarom een makkelijke uitvalsbasis voor bedrijven uit alle windstreken”. In Noord-Holland en Gelderland steeg de omzet van freelancers met vier procent. Freelancers in Overijssel (min zes procent), Zuid-Holland (min vier procent) en Groningen (min twee procent) zagen hun omzet juist dalen. Of de resultaten van Tentoo representatief zijn voor de hele groep zelfstandigen in Nederland, is natuurlijk de vraag. Het bedrijf heeft voornamelijk zelfstandig ondernemers in haar bestand die gebruikmaken van payrolling.
zzp barometer
14-08-2018 07:00