Rapportage Waarschuwingen 2017

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2017 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
cbs
03-08-2018 08:00