Minder werklozen staken zoektocht naar werk

Tussen maart en juni 2018 nam de werkloosheid met gemiddeld duizend per maand af. Dat is het laagste driemaandsgemiddelde na april 2016. Het aantal werklozen dat werk vindt blijft vrij constant, het aantal werklozen dat de arbeidsmarkt verlaat is kleiner dan voorheen.
cbs
19-07-2018 06:30