Vooral werknemers in contactberoepen ervaren grensoverschrijdend gedrag

Op basis van de grootschalige driejaarlijkse werkbaarheidsmeting bij 12.000 werknemers brengt de SERV-Stichting Innovatie en Arbeid nieuwe cijfers uit over grensoverschrijdend gedrag op het werk in Vlaanderen (meting 2016).
managers online
18-07-2018 06:47