Principeakkoord CAO Chemours 2018-2019

| Download CAO Chemours » | 17 juli 2018 Naam CAO Chemours Download Principeakkoord CAO Chemours 2018-2019 > Principeakkoord CAO Chemours 2018-2019 (21-06-18) Looptijd Looptijd van de cao bedraagt 12 maanden, te weten ingaande op 1 juni 2018 en expirerende op 31 mei 2019. Loonsverhogingen – 1,70% loonsverhoging per 1 juli 2018 Op 1 januari 2019 worden de salarisschalen verhoogd met het procentuele verschil tussen het CBS alle huishoudens CPI afgeleid over het tijdvak april 2018 en oktober 2018. Deze uitkomst wordt verder verhoogd met een initieel van 0,2%. Bron: CNV Vakmensen, 27 juni 2018
flexnieuws
17-07-2018 11:44