De sterkepuntenbenadering in de praktijk

Eerder schreef Marianne van Woerkom een artikel over de sterkepuntenbenadering. In dit artikel wordt gereageerd op dat artikel, door er praktijkervaringen aan toe te voegen en de uitdagingen die Van Woerkom schetst ten aanzien van de benadering te adresseren.
pw de gids
12-07-2018 08:15