Hof laat Zilveren Kruis strengere eisen stellen aan zzp’ers in thuiszorg

Vrije ondernemerschap in zorg lastig gemaakt Zzp’ers die in de thuishulp werken, krijgen te maken met meer administratie. Rechtennieuws.nl brengt naar buiten dat het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak heeft gedaan in het hoger beroep dat Zilveren Kruis heeft ingesteld tegen het vonnis in kort geding van de rechtbank Midden-Nederland van 23 februari 2018. Stichting Zorgrecht had een kort geding tegen Zilveren Kruis aangespannen om ervoor te zorgen dat zzp’ers hun werk konden blijven doen in de zorg. De voorwaarden die het Zilveren Kruis aan de zorgverlening door wijkverpleegkundigen zonder contract waren volgens hen onmogelijk. De rechtbank besloot begin dit jaar dat Zorgrecht gelijk had. Zilveren Kruis ging in hoger beroep en nu heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deze week de kant van het Zilveren Kruis gekozen. Het oordeel van de rechtbank De rechtbank heeft de zorgverzekeraar verboden om die zzp’ers in de thuiszorg te verplichten om via een machtiging vooraf toestemming voor de zorgverlening te vragen. Ook vond de rechtbank dat Zilveren Kruis haar verzekerden toe moet staan om hun recht op thuiszorgvergoeding over te dragen aan de thuiszorgverlener. Op deze manier hoeven de zzp’ers niet eerst zelf de rekening te betalen. Uitspraak van het hof Het hof is het niet met de rechtbank eens. Zij oordeelt in dit kort geding dat Zilveren Kruis wel vooraf een machtiging mag vragen aan de zzp’er. Het hof vindt dat Zilveren Kruis voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij daarbij belang heeft om zo niet-rechtmatige en niet-doelmatige zorg te voorkomen. De maatregel is niet genomen met het doel de niet-gecontracteerde thuiszorgaanbieders ‘uit de markt te drukken’. Ook levert de maatregel volgens het hof geen strijd met de wet (vrije artsenkeuze) op. Verder mag Zilveren Kruis haar verzekerden verplichten eerst de rekening zelf te betalen en die vervolgens bij haar te declareren. Zo kan Zilveren Kruis controle houden en mogelijke fraude tegengaan. Ten slotte vindt het hof dat Zilveren Kruis niet verplicht is om zogenaamde betaalovereenkomsten – via een elektronisch systeem – af te sluiten met thuiszorgverleners met wie zij geen contract heeft. Gevolgen voor zzp’er in zorg Het vrije ondernemerschap in de zorg wordt door deze uitspraak niet gemakkelijker gemaakt door Zilveren Kruis. De maatregelen van de zorgverzekeraar maken het voor zzp’ers onaantrekkelijk om in de zorg te werken. Ze zijn namelijk meer bezig met administratie dan met het verlenen van zorg zelf. Stichting Zorgrecht is op dit moment bezig met het bestuderen van de uitspraak en komt binnenkort met meer informatie.
zzp barometer
12-07-2018 07:00