Principeakkoord CAO Havenbedrijf Amsterdam 2018-2019

| Download CAO Havenbedrijf Amsterdam » | 10 juli 2018 CAO-naam CAO Havenbedrijf Amsterdam Download Principeakkoord CAO Havenbedrijf Amsterdam 2018-2019 > Principeakkoord CAO Havenbedrijf Amsterdam 2018-2019 (05-07-18) Looptijd De cao kent een looptijd van één jaar: van 1 april 2018 tot 1 april 2019. Loonmutaties – 3,0 % loonsverhoging per 1 april 2018 Met de salarisbetaling van december 2018 wordt aan iedere medewerker met op die datum een arbeidsovereenkomst met HbA, éénmalig bruto € 850,- uitgekeerd (als bestemming in 2018 voor dit eerder met de bonden overeengekomen bedrag voor duurzame inzetbaarheid, vanaf 2019 te besteden aan DI projecten). Arbeidsvoorwaarden – Na de zomer komt er een medewerkerstevredenheidsonderzoek waarin het onderwerp sociale veiligheid ook aan de orde komt. – Gedurende de looptijd van deze cao (1 april 2018 – 1 april 2019) gaat een werkgroep, samen met de bonden, aan de slag met het onderwerp ‘Duurzame Inzetbaarheid’. Bron: CNV Publieke Diensten, 5 juli 2018
flexnieuws
10-07-2018 17:22