Recordaantal starters in eerste helft 2018

Ook record aan stoppende zzp’ers Het Nederlandse bedrijfsleven lijkt steeds dynamischer te worden. In het eerste halfjaar zijn niet eerder zoveel ondernemingen gestart (106.602) én gestopt (66.729) als in dezelfde periodes in de afgelopen vijf jaar. Het aantal faillietverklaringen is in het eerste halfjaar met 10% gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar in 2017: van 1.682 naar 1.512 per 1 juli 2018. Dat blijkt uit de Bedrijvendynamiek van de Kamer van Koophandel (KVK) over het eerste halfjaar van 2018. Het aantal zzp’ers (inclusief parttimers) is met 85.021 gegroeid. Daartegenover zijn maar liefst 47.865 zzp’ers (inclusief parttimers) gestopt. Per saldo neemt het aantal ondernemingen in Nederland in het eerste halfjaar met 2,2% toe tot een recordaantal van 1.858.628 ondernemingen. 2017 liet ook al een toename in het aantal starters zien; de groei van het aantal zzp’ers lijkt voorlopig niet af te nemen. Verschillen tussen sectoren In de sector Bouw nam het aantal starters in het eerste halfjaar van 2018 met 37% toe ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017. Opvallend dat in deze sector ook 2% meer ondernemingen zijn gestopt in het eerste halfjaar. In de sector Zakelijke diensten is dat ook het geval. Er waren 13% meer starters en 9% meer stoppers in het afgelopen halfjaar, vergeleken met deze periode in 2017. De sector Energie, water en milieu doet goede zaken. Het aantal starters is met 84% gegroeid, terwijl er 16% minder stoppers waren in het afgelopen halfjaar. De Detailhandel heeft minder positieve cijfers: daar waren 3% minder starters, maar 7% meer stoppers. Provincies Het aantal ondernemingen groeit relatief en absoluut het hardst (+ 3%) in de provincies Noord- en Zuid-Holland. De laagste relatieve groei van het aantal ondernemingen (+ 1%) laten de provincies Groningen en Limburg zien. In Zuid-Holland en Zeeland nam het aantal starters in het eerste halfjaar van 2018 het meest toe (+19%) ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017. Faillietverklaringen Het aantal faillietverklaringen in Nederland is met 10 procent gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017. In Drenthe daalde het aantal faillietverklaringen het sterkst: met 54% naar 24 faillietverklaringen in het eerste halfjaar van 2018. Ook Groningen (-28%), Limburg (-27%), Friesland (-26%) en Noord-Brabant (-22%) laten een forse daling zien. De provincie Utrecht laat daarentegen een stijging van 24% zien. Daar waren in het eerste halfjaar van 2018 133 faillietverklaringen tegenover 107 in het eerste halfjaar van 2017. Overzicht starters en stoppers van de afgelopen jaren Eerste halfjaar       Start           Stop 2013                      94.063        56.511 2014                      93.677        53.251 2015                      93.622        54.752 2016                      96.729        63.307 2017                      95.473        61.299 2018                     106.602       66.729  
zzp barometer
07-07-2018 07:00