UWV: werkgevers gebruiken no-riskpolis te weinig

Werkgevers maken te weinig gebruik van de no-riskpolis. Dit schrijft UWV in het Kennisverslag 2018-9. Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, kunnen bij ziekte een beroep doen op de no-riskpolis. Dit is een regeling die de loondoorbetaling bij ziekte compenseert. Arbeidsbeperking Het doel van de no-riskpolis is om werkgevers over de streep te trekken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden. UWV onderzocht het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers. Te weinig gebruik Voor werkenden met een Wajong-uitkering declareren werkgevers naar schatting 60% van de ziekmeldingen, voor WGA’ers is dat 50%. Voor werkenden met een WAO-uitkering en werkenden die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn beoordeeld voor de WIA (WIA 35-minners) bedragen de percentages slechts 17% en 14%. Een van de verklaringen voor het ondergebruik is onbekendheid met de no-riskpolis bij werkgevers en werknemers. Bron: UWV, 5 juli 2018
flexnieuws
05-07-2018 12:03