HR-professional schat verzuimkosten te laag in

Wat kost een zieke werknemer per dag? Bijna de helft van de deelnemers aan het XpertHR College over langdurig verzuim schatte het bedrag te laag in. Het goede antwoord is: meer dan 450 euro, vertelde Andy Luijkx, arbeidsdeskundige van het UWV. De kosten vallen lager uit als de werkgever investeert in preventie en re-integratie. Tijdens het online seminar besprak Andy Luijkx de recente verzuimcijfers, de stappen die een werkgever bij ziekte moet zetten volgens de Wet verbetering poortwachter en de vraag wanneer het UWV het resultaat bevredigend vindt. Van de 250 deelnemers had 38 procent het antwoord daarop goed: als de zieke werknemer weer structureel aan het werk kan. Andy Luijkx De kosten van verzuim vallen volgens de UWV-deskundige hoger uit dat 49 procent van de deelnemers had verwacht. Luijkx telt niet alleen het loon van de zieke werknemer mee dat de werkgever twee jaar lang verplicht moet doorbetalen. Ook de kosten van de vervanger, het inwerken van die medewerker en de reïntegratie van de zieke werknemer vallen daaronder, wanneer het verzuim langer dan 42 weken duurt. Dat brengt de som zeker niet op nul euro, zoals 2 procent van de deelnemers schatte. ‘Verzuimpreventie is ook duur, maar die kosten verdien je terug. De Nationale Politie heeft onlangs geïnvesteerd in trainingen in het omgaan met geweld. Ze kostten 3 miljoen euro, maar het hoge verzuimcijfer daalde lokaal met 2 procent. ‘Dat leverde de politie volgens TNO een besparing op van 40 miljoen euro.’ Wet Poortwachter De Wet verbetering poortwachter vraagt veel van de werkgever en de HR-adviseur, bleek uit een onderzoek van het bureau Panteia. Luijkx: ‘Maar als je van het begin af aan stapsgewijs doet wat van je wordt gevraagd, is het een werkbaar proces. Ik raad zelfs aan van tevoren al dossiers aan te maken.’ Veel vragen van deelnemers hebben betrekking op de gevolgen van de nieuwe privacy-regels voor de begeleiding van zieke werknemers. Sinds de AVG is ingevoerd, mogen werkgevers geen medische gegevens meer vragen en noteren. Alleen de bedrijfsarts is daartoe gemachtigd. Veel HR-professionals ervaren de nieuwe regeling als een beperking. Privacywetgeving Staat de nieuwe privacywetgeving niet in de weg dat je een dossier fatsoenlijk kunt opbouwen?, mailde een deelnemer. Volgens Andy Luijkx moeten werkgevers inderdaad alerter zijn – in de gevraagde probleemanalyse mogen zij ook niet ingaan op de reden van het verzuim. Ze kunnen wel aangeven welke gegevens nog ontbreken in de rapportage van de bedrijfsarts. Niet alle vragen konden aan bod komen tijdens het college, maar XpertHR Actueel publiceert binnenkort alle antwoorden. Ook lezen: Hoogleraar Willemijn Roozendaal: ‘Weg met droppot en taart’ Het bericht HR-professional schat verzuimkosten te laag in verscheen eerst op XpertHR Actueel.
xperthr
05-07-2018 09:10