Zzp’ers verplicht aan de sociale verzekeringen?

OESO wil fiscale voordelen zzp’ers afbouwen De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) schrijft in een rapport over de Nederlandse economie dat het kabinet de belastingvoordelen voor zzp’ers moet afbouwen. Ook zouden zzp’ers volgens hen een minimale vorm van inkomenszekerheid moeten krijgen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.  Volgens OESO zijn “riante fiscale prikkels voor zelfstandigen” niet bevorderlijk voor echt ondernemerschap. Zij stellen dat het “bijdraagt tot een groot verschil in belastingheffing in vergelijking met werknemers”. Toename zelfstandig ondernemers Het aantal zzp’ers groeit nog altijd in Nederland. Op dit moment telt Nederland volgens de Kamer van Koophandel bijna 1,2 miljoen zelfstandig ondernemers. De OESO maakt zich met name zorgen over de groep laagbetaalde zzp’ers. De ontwikkeling van zelfstandigheid kan volgens hen resulteren in een lagere kwaliteit van banen. De zelfstandigen betalen niet mee aan ziekte- en arbeidsongeschikheidsverzekeringen, terwijl dat voor werknemers verplicht is. Hierdoor lopen zij een veel groter risico als zij ziek worden. Omdat de belastingvoordelen niet tot meer ondernemerschap leidt volgens de OESO, vindt de organisatie dit niet gerechtvaardigd. Mensen starten nu om de verkeerde redenen een eigen onderneming. Kabinet gaat er niet in mee Zzp’ers hoeven zich nog geen zorgen te maken: het kabinet is niet van plan afstand te doen van de zelfstandigenaftrek. Het plan van CDA om zelfstandigen alleen fiscale voordelen te geven als ze ook pensioensparen, heeft het in de kabinetsformatie niet gehaald. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken werkt hard aan een manier om de laagstbetaalde zzp’er meer bescherming bieden. Dat blijkt geen gemakkelijke klus. Het wordt nog spannend om  de vervanging voor de Wet DBA in te kunnen voeren vóór 2020. De toelichting van de maatregelen is in ieder geval alvast vooruitgeschoven. Minimumtarieven Doordat er geen minimumtarieven gelden voor zzp’ers en hun onderhandelingspositie zwak is, worden hun lonen en arbeidsvoorwaarden gedrukt. Dit is niet alleen vervelend voor hen zelf, maar heeft ook een negatief effect op de onderhandelingspositie van mensen in loondienst. Om dit op te lossen, adviseert de OESO om het verschil in regelgeving tussen mensen in loondienst en zzp’ers te verkleinen. Ze stellen voor de belastingvoordelen voor zzp’ers te verlagen en sociale verzekeringen voor hen in te voeren. Daarnaast adviseert de organisatie om het ontslagrecht te versoepelen, zodat bedrijven makkelijker mensen in dienst nemen. Groei zzp’ers zwakt af Volgens de nieuwste OESO-raming zal de groei in Nederland volgend jaar iets afzwakken. Het rapport komt op een groeicijfer van 3,3 procent in 2018, net als vorig jaar, gevolgd door een 2,9 procent groei in 2019.
zzp barometer
04-07-2018 07:00