Ondertekenaars charter talent naar de top halen wél 30 procent m/v-diversiteit

De organisaties die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend laten zien dat 30 procent topvrouwen wel haalbaar is, als je je maar langdurig committeert aan diversiteitsbeleid.
managers online
04-07-2018 06:47