Download: Wet verbetering Poortwachter

Ziek, kort- of langdurend, arbeids(on)geschikt worden of zijn. Is het een kwestie van ‘ermee dealen’ of van ‘effectief aanpakken’? Sinds de inwerkingtreding van de Wet verbetering Poortwachter hebben de werkgever, de werknemer en de arbodienst een meer actieve en duidelijke rol gekregen in het re-integratieproces. Zij kunnen elkaar aanspreken op ieders verplichtingen. De werkgever is verplicht om het loon van een zieke werknemer twee jaar door te betalen. De terugkeer naar eigen (of ander) werk gebeurt bij voorkeur in een zo relatief korte periode. Of u nu wel of geen verzuimbeleid heeft, als werkgever bent u verantwoordelijk om samen met de werknemer voldoende inspanningen te verrichten zodat de arbeidsmogelijkheden zo goed mogelijk benut worden. In deze whitepaper bespreekt UWV-arbeidsdeskundige Andy Luijkx de volgende zaken: 1. Aandachtspunten tijdens het eerste en tweede ziektejaar 2. Arbeidstherapie als onderdeel van de re-integratie 3. Loonwaarde tijdens de re-integratie 4. Deskundigenoordeel UWV 5. Sancties van UWV Download de whitepaper   XpertHR College over verzuim UWV-Arbeidsdeskundige Andy Luijkx Hoe maakt u langdurig verzuim bespreekbaar en houdt u zich aan de regels die de wet voorschrijft? Tijdens het XpertHR College praat Andy Luijkx u een uur lang bij over verzuim. Hij is arbeidsdeskundige bij UWV en geeft u inzicht in het wettelijke kader van de Wet verbetering Poortwachter en de beoordelingscriteria van UWV. Bekijk het XpertHR College Het bericht Download: Wet verbetering Poortwachter verscheen eerst op XpertHR Actueel.
xperthr
04-07-2018 14:55