Ontslag op staande voet verdient een uitleg

Een ontslag op staande voet is een dermate zwaar middel, dat werkgevers uiterste zorgvuldigheid moeten betrachten. Het minste waar de werknemer recht op heeft is dat hem wordt verteld wat de dringende reden voor het ontslag is.
pw de gids
02-07-2018 17:39