HR Benchmark: Rol van HR Special - medewerkers centraal

Medewerkers verwachten een actievere rol van HR. 38% vindt alleen dat HR er vooral is voor directie en hoger management. Dit blijkt onder andere uit het jaarlijkse HR Benchmarkonderzoek dat Raet in samenwerking met marktonderzoekbureau Motivaction uitvoerde onder 1420 medewerkers, 607 HR-professionals, 100 bestuurders en 408 zzp'ers. 25 juni 2018Topic: Talent management
hr praktijk
25-06-2018 13:51