Onderhandelaarsakkoord CAO Detailhandel Bloemen en Planten 2018-2019

| Download CAO Detailhandel in Bloemen en Planten » | 10 mei 2018 CAO-naam CAO Detailhandel in Bloemen en Planten Download Onderhandelaarsakkoord CAO Detailhandel Bloemen en Planten 2018-2019 > Onderhandelaarsakkoord CAO Detailhandel Bloemen en Planten 2018-2019 (26-04-18) Looptijd De looptijd van de cao is twee jaar, te weten van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Loonmutaties – 0,8% loonsverhoging per 1 januari 2018 De waarde van 4 vrije dagen (1,52%) wordt ingepast in het loongebouw. In december 2018 ontvangt iedere medewerker een éénmalige bruto uitkering van 0,5% berekend over de in 2018 uitbetaalde maandsalarissen excl. toelagen en vakantietoeslag. Arbeidsvoorwaarden In de nieuwe CAO zijn er een aantal belangrijke afspraken voor de toekomst gemaakt: – Salarisgebouw en beloningsontwikkeling – Toeslagen – Overige zaken Bron: VBW, 7 mei 2018
flexnieuws
10-05-2018 12:23