Onderhandelingsresultaat CAO Ardagh 2018-2019

| Download CAO Ardagh » | 2 mei 2018 Naam CAO Ardagh Download Onderhandelingsresultaat CAO Ardagh 2018-2019 > nog niet beschikbaar Looptijd De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 juni 2018 tot 1 december 2019, dus van 18 maanden. Loonsverhogingen – 2,25% loonsverhoging per 1 juni 2018 – 0,75% loonsverhoging per 1 januari 2019 – 1,50% loonsverhoging per 1 juni 2019 Arbeidsvoorwaarden – de € 200,00 afspraak volgens cao wordt gecontinueerd; – een Persoonlijk Keuzebudget van € 375,00. Deze kan het in het kader van Duurzame Inzetbaarheid gebruikt worden. – De reiskostenvergoeding wordt met 2,5% verhoogd. – Het continueren van de pilot verkopen/kopen vakantiedagen. – Volledige WGA komt voor rekening van werkgever. – De afspraken over de vakbondscontributie en werkgeversbijdrage worden onder dezelfde voorwaarden gecontinueerd. – De jeugdschalen worden afgeschaft. – Er wordt een studie gedaan in het kader van de 80-90-100% regeling: dit houdt in 80% werken tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Wanneer de studie leidt tot invoering, krijgt de werknemer de mogelijkheid een financiële foto te laten uitvoeren. – Het PMO-onderzoek wordt uitgebreid met een bloedonderzoek. Bron: CNV Vakmensen, 17 april 2018
flexnieuws
02-05-2018 15:01