Geen leeftijdsdiscriminatie bij uitsluiten recht op transitievergoeding AOW-gerechtigden

Sinds de invoering van de Wwz moet in geval van ontslag van de werknemer een transitievergoeding worden betaald ter compensatie van het ontslag en om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. AOW'ers hebben daarom geen recht op een transitievergoeding. Is dit leeftijdsdiscriminatie? Gaat het om een verboden onderscheid? 1 mei 2018Topic: Wet werk en zekerheid
hr praktijk
01-05-2018 10:11