De arbeidsmarkt in cijfers 2017

CBS publiceert veelvuldig over de arbeidsmarkt, vanuit verschillende invalshoeken. In deze publicatie worden de beschikbare cijfers over 2017 in samenhang gepubliceerd en toegelicht. Daarnaast geeft het inzicht in de manier waarop de verschillende cijfers tot stand komen, met links naar de StatLine-tabellen waar die cijfers te vinden zijn.
cbs
30-04-2018 12:08