Inzichten zijn waardevoller als je ze deelt

Bureauwerk is lichamelijk veel zwaarder dan werd aangenomen. Toen wetenschappers dit inzicht verworven en deelden, werd ‘zitten’ kort erna tot het nieuwe roken gebombardeerd. Inmiddels zijn sta-zitbureaus, fietsbureaus en lunchwandelingen gemeengoed. Inzicht is belangrijk om effectieve interventies te kunnen inzetten.
pw de gids
24-04-2018 09:59