Doelgroepen armoedebeleid in Leiden, 2015

Het bereik van huishoudens die recht hebben op minimaregelingen in de gemeente Leiden in 2015, uitgevoerd in het kader van Urban Data Center (UDC) Leiden071
cbs
24-04-2018 16:00