1 op 3 werkt 10 jaar of langer bij dezelfde werkgever

Gemiddeld werkt een op de drie werknemers tien jaar of langer bij dezelfde werkgever. Dit verschilt per bedrijfstak, bij de overheid is dit doorgaans het langst. Deze zogeheten baanduur is korter als de arbeidsrelatie flexibeler is en naarmate de werknemer jonger is. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over baanduren. In 32 procent van de 7,9 miljoen werknemersbanen in 2016 is de baanduur 10 jaar of langer. In 21 procent van de banen ligt de duur tussen de 5 en 10 jaar. Daarnaast heeft 18 procent een baanduur van 2 tot 5 jaar, 14 procent een baanduur van 1 tot 2 jaar, en 15 procent een baanduur korter dan 1 jaar. Het gaat hier om afgeronde en niet afgeronde banen. Werknemers bij het openbaar bestuur en overheidsdiensten hebben de langste baanduren. In bijna 60 procent van de 499 duizend banen is ten minste het 10-jarig ambtsjubileum gevierd, dat wil zeggen,ze hebben tien jaar of langer bij eenzelfde ministerie of andere overheidsinstelling gewerkt. De overheid is de enige bedrijfstak waar meer dan de helft van de werknemers langer dan 10 jaar in een baan zit. In de horeca en in de zakelijke dienstverlening wordt vaker in kortdurende banen gewerkt. Het aandeel flexibele banen (reguliere baan voor bepaalde tijd, oproepbaan, uitzendbaan, stagebaan) in deze bedrijfstakken bedraagt respectievelijk 65 procent en 75 procent. In de horeca is ruim de helft van de werknemers jonger dan 25 jaar, in de zakelijke dienstverlening bijna een kwart. Bron: CBS, 23 april 2018
flexnieuws
23-04-2018 09:11