Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, 4e kw. 2017

Informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
cbs
20-04-2018 13:50