Functionaris voor de gegevensbescherming

Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat de AVG op 25 mei 2018 van kracht wordt. Dat betekent voor sommige werkgevers dat zij verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. In uw vakgebied is het verwerken van persoonsgegevens dagelijkse kost. Al die naw-gegevens, salarisdata en pensioeninformatie moet u straks wel volgens de regels van de AVG verwerken. Daar speelt de FG een rol bij. Die moet erop toezien dat de organisatie de verplichtingen uit de AVG naleeft.16 april 2018Topic: Arbo
hr praktijk
16-04-2018 11:41