Zelforganisatie kan niet zonder herijking van professionaliteit

Steeds meer willen we organiseren op een manier die bijdraagt aan gelukkige klanten, gelukkige werknemers en gelukkige organisaties. Minder hiërarchie, meer zelforganisatie door teams. Terug naar de bedoeling van de organisatie. De aandacht voor zelforganisatie groeit ongekend snel in de zorg, het onderwijs en in het bedrijfsleven. 6 april 2018Topic: Leiderschap & Management Development
hr praktijk
06-04-2018 10:45