Nieuw Onderhandelingsresultaat CAO Verenigde Tankrederij 2017-2019

| Download CAO Verenigde Tankrederij » | 3 april 2018 CAO-naam CAO Verenigde Tankrederij Download Nieuw onderhandelingsresultaat CAO Verenigde Tankrederij 2017-2019 > nog niet beschikbaar Looptijd De nieuwe cao kent een looptijd van 1 juli 2017 tot en met 1 juli 2019. Arbeidsvoorwaarden – Per 1 januari en per 1 juli worden de lonen en stagevergoedingen verhoogd met het stijgingspercentage van de afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens in de voorafgaande periode van april tot oktober, casu quo van oktober tot april indien en voor zover dit indexcijfer in de laatste maand van de betreffende periode hoger is dan het indexcijfer waarop de voorgaande verhoging uit hoofde van deze bepaling gebaseerd was. – De huidige loontabel wordt per 1 januari 2018 vervangen door een nieuwe waarbij het aantal schalen per functie wordt teruggebracht en geen overlapping meer kent binnen de verschillende functiegroepen. De invoering hiervan betekent een loonkostenverhoging voor de werkgever van ongeveer 1,62%. Bron: CNV Vakmensen, 16 maart 2018
flexnieuws
03-04-2018 18:09