80 Procent leidinggevenden herkent dreigend langdurig verzuim te laat

Een onderzoek onder HR-professionals naar de wijze waarop werkgevers langdurig verzuim tegengaan levert opmerkelijke uitkomsten. Minder dan een derde van de organisaties voert proactief beleid om te hoge werkdruk te voorkomen. En slechts één op de vijf leidinggevenden is in staat om dreigend langdurig verzuim tijdig te herkennen. Kortom: Werk aan de winkel! Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
hr praktijk
30-03-2018 10:23