Notitie loondispensatie voor arbeidsbeperkten naar Tweede Kamer

Participatiewet | Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | Quotumwet Staatssecretaris Tamara van Ark heeft dinsdag een notitie naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij een uitwerking presenteert van haar voorstel voor invoering van loondispensatie in de Participatiewet. Daarmee wil de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eraan bijdragen dat op termijn ruim 200.000 mensen met een beperking aan het werk gaan. Regels gelijk trekken Het kabinet wil het voor ondernemers eenvoudiger maken, zodat meer werkgevers mensen met een beperking in dienst nemen en houden. Door bij nieuwe contracten de werkgevers alleen te laten betalen voor wat iemand kan produceren. Zodat het niet uitmaakt welke achtergrond de werknemer met een arbeidsbeperking heeft (Wajong of Participatiewet): het instrument dat kan worden ingezet is hetzelfde. Als iemand door een beperking minder snel werkt of minder kan dan een ander en daardoor niet het minimumloon kan verdienen, hoeft de werkgever ook voor mensen die vanuit de bijstand gaan werken niet het hele loon te betalen. Het loon wordt aangevuld met een uitkering voor de werknemer tot minimumloon. Nadeel: lager loon Doordat de werknemer een lager loon ontvangt, bouwt hij minder aanvullend pensioen en WW op dan bij de regels die nu gelden. En bijstand is er voor mensen die niet zelf in hun bestaan kunnen voorzien, aldus de staatssecretaris. Bron: Rijksoverheid, 27 maart 2018 Pleidooi voor behoud van loonkostensubsidie Cedris waarschuwt dat de meerderheid van de werkgevers liever blijft werken met loonkostensubsidie en niet zit te wachten op de nieuwe regelgeving. Ook de rompslomp voor de arbeidsbeperkte werknemers wordt te groot. Zie factsheet Cedris
flexnieuws
27-03-2018 19:34