Principeakkoord CAO HBO 2018-2020

| Download CAO HBO » | 23 maart 2018 Naam CAO HBO CAO Hoger Beroepsonderwijs Download Principeakkoord CAO HBO 2018-2020 > Principeakkoord CAO HBO 2018-2020 (21-03-18) Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 april 2018 tot en 31 maart 2020. Loonmutaties – 2,5% loonsverhoging per 1 september 2018 – 2,4% loonsverhoging per 1 april 2019 – €400,- eenmalige uitkering in juni 2018 – €400,- eenmalige uitkering in juni 2019 Arbeidsvoorwaarden – De aanloopsalarissen van de schalen tot en met 5 komen te vervallen. – De schalen 2 tot en met 5 worden verkort door het schrappen van de eerste trede. Bron: CNV Onderwijs, 22 maart 2018
flexnieuws
23-03-2018 11:09