Principeakkoord CAO PostNL Postbezorgers 2017-2019

| Download CAO PostNL Postbezorgers » | 12 maart 2018 CAO-naam CAO PostNL CAO Postbezorgers Download Principeakkoord CAO Postbezorgers 2017-2019 > Principeakkoord CAO PostNL Postbezorgers 2017-2019 (12-03-18) Looptijd De looptijd van de cao is van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2019. Loonmutaties – 1,00% loonsverhoging per 1 oktober 2017 – 1,00% loonsverhoging per 1 januari 2018 – 1,00% loonsverhoging per 1 juli 2018 – 1,00% loonsverhoging per 1 januari 2019 – 1,00% loonsverhoging per 1 september 2019 In juli 2019 wordt een eenmalige uitkering van 1% van de betaalde maandsalarissen over de periode juli 2018 tot en met juni 2019 (maximaal 12) uitbetaald aan de werknemer die op dat moment in dienst is. Arbeidsvoorwaarden – De postbezorgersvergoeding wordt met ingang van 1 juli 2018 gewijzigd in een vergoeding op basis van de daadwerkelijke gewerkte uren. – Bezorgers die 12,5 jaar in dienst zijn, krijgen een extra verlofdag. Bron: FNV, 12 maart 2018
flexnieuws
12-03-2018 16:14