Handboek Loonheffingen 2018

| Loonbelasting tabellen | Loonheffing | Loontijdvak en tijdvaktabellen | De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd. Zie: Handboek Loonheffingen 2018, tarieven, bedragen en percentages. Het is online te raadplegen, maar nog niet als pdf te downloaden. Bron: Belastingdienst, 9 maart 2018
flexnieuws
12-03-2018 13:58